HÄLSOKLINIKEN - DIN HÄLSOVÅRD

 


Våra patienter söker ofta för:

 

Vi vänder ohälsa till hälsa

Hälsokliniken bildades 1986 och välkomnar både företagshälsovård och privatpersoner. Genom utökad hälsokontroll och kostrådgivning försöker vi vända negativa hälsotrender. Vi söker förklaringar och ger råd så att våra patienter ska kunna må bättre. Vi har samtal runt levnadsvanor; kost, motion och trivsel ger tillsammans med blodstatus en god vägledning.

Företagshälsovård är viktig inte minst för småföretagaren, där investeringar i den egna hälsan kanske är den enda investeringen som med säkerhet lönar sig i längden och blir en förutsättning för hela verksamhetens existens. Vi erbjuder utökade hälsokontroller, kostrådgivning och åtgärdspaket som ger en värdefull möjlighet att erbjuda individuellt utformade åtgärdsprogram och uppföljningar.

 

Hälsovård som bygger på egen och andras erfarenhet

Hälsokliniken är en fristående privat mottagning som samarbetar med bl.a. Laboriatorium Dr. BayerGmbH i Stuttgart, Tyskland. Där bedrivs även forskning och utbildning. De samarbetar med många länder i Europa. Hälsokliniken har även avtal med Aleris och Labrix. Efter över 10.000 genomförda kontroller av bland annat mineraler, vitaminer, blodfetter, blodsocker och blodvärden är det ingen tvekan om att många människor går omkring med avvikelser och underskott, fullt tillräckliga att störa kroppsfunktioner och välbefinnandet. Detta långt innan sjukliga förändringar visar sig.

 

Företagshälsovård i Stockholm

Frisk och arbetsför sjuk och sjukskriven... Var går gränsen? När övergår friskhet till sjukdom?

Sjukskrivningarna ökar och allt hårdare krav ställs på arbetsgivaren. Att kunna sätta in åtgärder i gråzonen och försöka bevara det friska är företagsekonomiskt lönsamt. Viktigt är att inte bara spåra sjukdomstillstånd utan framförallt fånga upp förändringar och problemställningar innan de leder till sjukdom.

 

Hälsovård för privatpersoner

Hälsokliniken hjälper privatpersoner som är intresserade av att påverka och förbättra sin hälsa, idrottsmän som vill optimera sin prestanda, människor där sjukdom redan har ett fast grepp, men som utifrån sina förutsättningar vill påverka sitt allmäntillstånd. Kort sagt alla som vill ha hjälp och motivation att börja ta små steg mot en förbättrad livsföring. Vår målsättning är att åstadkomma förändringar med naturliga och kroppsvänliga åtgärder, så långt det är möjligt.

Vi har samarbete med andra behandlingsformer/terapier, naprapater, psykologer, m.fl...